Utbildningar och föreläsningar

Hedersvåld och hedersideologi

Alla utbildningar kan anpassas till specifika yrkesgrupper och behov. Den följande grundstruktur är exempel på ett typiskt upplägg.

  • Tredagarsutbildning
  • Endagsutbildning
  • Halvdagsutbildning
  • Kortare föreläsningar

Tredagarsutbildning

1. Teoretisk genomgång.

2. Förklaringsmodeller.

3. Debatten i Sverige, positioneringar.

4. Praktiska erfarenheter: offer.

5. Praktiska erfarenheter: förövare.

6. Heder och HBTQ

7. Erfarenheter av preventivt arbete.

8. Rollspel: ”Jag är Samira”

9. Filmvisning med analys och diskussion.

10. Poliserfarenheter, metoder, tips.

11. Bedömningsverktyg, PATRIARK m.m.

12. Avslutning, slutdiskussion

Endagsutbildning

1.   Teoretisk genomgång.

2.   Förklaringsmodeller

3.   Debatten i Sverige, positioneringar.

4.   Praktiska erfarenheter: offer.

5.   Praktiska erfarenheter: förövare.

6.   Heder och HBTQ

7.   Erfarenheter av preventivt arbete.

8. Avslutning, slutdiskussion

Halvdagsutbildning

1.   Teoretisk genomgång.

2.   Förklaringsmodeller

3.   Debatten i Sverige, positioneringar.

4.   Heder och HBTQ

5. Avslutning, slutdiskussion 

Kortare föreläsningar

1.   Teoretisk genomgång.

2.   Förklaringsmodeller

3.   Heder och HBTQ

4.  Avslutning, slutdiskussion

 

 

 

Maskulinitet och våld

Halvdags föreläsning

Maskulinitet i sin traditionella form analyseras och problematiseras. Den traditionella maskuliniteten leder till ensamhet, frustration och våld. Hur hittar vi en väg till en konstruktiv maskulinitet?  Kan män vara feminister? Kan feminismen vara en frigörelse även för män?

Texter: Ställd – förräderiet mot männen, Susan Faludi, Ordfront

Film: ”The fight club”

 

 

 

Gruppdynamik och grupptryck

En utbildningsdag.

Varför gör människor i grupp saker som de aldrig skulle göra som individer? Kan alla bli torterare? Eller våldtäktsmän?

Under utbildningsdagen analyseras Stanley Milgram’s experiment, Solomon Asch’s forskning, illustrerat med filmmaterial.

Robert Östlunds ”De ofrivilliga”

 

 

 

Rasism och tolerans

När tolerans blir rasism.

När ett samhälle börjar diskutera särskilda rättigheter för vissa grupper är risken stor att många individer i dessa grupper –framförallt unga kvinnor och barn- ser sina mänskliga rättigheter åsidosatta för att tillfredsställa gruppens oftast självutnämnda representanter.

Hur bygger vi upp ett samhälle som består av individer som härrör från olika kulturer, som respekterar och bejakar olikheterna, men som samtidigt tillgodoser behovet av skydd för individer som saknar makt inom den egna gruppen?

Kontakt

För att boka föreläsningar eller utbildningar kan du nå mig på eduardo@grutzky.com.

Mobil: 070-5551993