Terrorism och extremism

 

En föreläsning om vår tids ödesfråga.

 

 

Terrorism är inte en ideologi. Terrorism är en teknik. Grupper med skilda ideologiska utgångspunkter har använt sig och använder sig av terror för att uppnå politiska mål.

För några decennier sedan bar jag en fängelseuniform som hade bokstäverna ”DT” tryckta på bröstfickan. ”DT” stod för ”delincuente terrorista”. Idag sitter de som fängslade mig under Argentinas militärdiktatur i fängelse själva, dömda för statsterrorism. Jag har byggt upp en föreläsning som analyserar terrorism och extremism som fenomen och som syftar till att ge en inblick i tankesättet som präglar olika typer av grupper som utövar politiskt våld.

Följande punkter berörs:

 

 • Vad är terrorism?
 • Vad är extremism?
 • Asymmetrisk krigsföring
 • Radikaliseringsprocesser
 • Kontextualiserad radikalisering
 • Vem blir radikal?
 • Vilka erfarenheter från andra länder kan Sverige dra nytta av?
 • Islam, islamism, salafism, jihadism.
 • al-Qaeda och ISIS
 • Inbördeskriget mellan Shia och Sunni
 • Vitmaktsextremism
 • Djurrättsextremism
 • Vänsterextremism
 • Vem/vilka kan avradikaliseras?

 

För att boka föreläsningar eller utbildningar kan du nå mig på eduardo@grutzky.com.

Mobil: 070-5551993